top of page

Medvetet ledarskap - individuell yrkeshandledning och coaching

Med hjälp av yrkeshandledning och coaching får du påbörja en personlig resa mot ett mer moget och välgrundat ledarskap. Du får perspektiv, kunskap och redskap som leder till en bättre arbetsmiljö för dig själv och dina medarbetare och på så sätt en bättre måluppfyllelse för din organisation.

Medvetet ledarskap - individuell yrkeshandledning och coaching

Genom självinsikt, ökad medvetenhet och närvaro kan du stärka förmågan att leda dig själv. Denna inre styrka ökar också möjligheten att leda, motivera och inspirera andra. Arbetsglädjen växer och skapar ett robust samarbetsklimat och en sund, uppgiftsfokuserad arbetsmiljö.

Kontakta Ledarskap i balans för att ringa in dina behov så att vi kan skräddarsy den lösning som passar bäst för dig och din organisation.

"Året med Åsa som mentor har givit mig kunskap i ledarskap och att vara chef. Det jag dock är mest tacksam för är att Åsa ledsagat mig till att hitta vem jag är och vill vara. Detta gör att jag blir mer hållbar som människa.
Carina A, chef och specialistsjuksköterska

bottom of page