OM

LEDARSKAP I BALANS startades 2016 av Åsa Ahlqvist, beteendevetare och pedagog med drygt 20 års erfarenhet som chef och ledare. Erfarenheterna från det egna ledarskapet och fördjupningar inom ledarskap, kommunikation och hälsa har skapat en stark längtan att sprida och inspirera andra till utveckling och förändring mot ett mer livsbejakande och hållbart liv och ledarskap - vare sig det handlar om att leda sig själv, en grupp eller en organisation.

 

Åsa lutar sig emot såväl forsknings- som erfarenhetsbaserad kunskap. Några av de verktyg och metoder som kan komma till användning är:

Förändringens fyra rum - en lättillgänglig modell för såväl personlig utveckling som organisationsutveckling. 

Enneagrammet - en användbar modell för ökad självinsikt för individ- och grupputveckling.

Point of Value - ett unikt interaktivt forskningsbaserat verktyg för tydliggörande av värderingar. 

Medveten närvaro - ett kraftfullt förhållningssätt för att kunna hantera tillvaron på ett mer ändamålsenligt  och konstruktivt sätt.

Svensk klassisk massage - en djupgående massage som löser upp spänningar och skapar välmående och balans i kropp och sinne.

Yoga - världens äldsta system för hälsa ur ett helhetsperspektiv. Mjuka tillåtande rörelser kombinerat med andningsövningar och meditation.

Exempel på uppdrag:

  • Moderering, facilitering och ledning av förändringsprocesser.  

  • Workshop om skadlig stress och konkreta tips för att leda sig själv till ett mer hållbart liv. 

  • Enskild handledning/coaching.

  • Retreater.

  • Yoga för individer, grupper eller företag - lugn och tillåtande hatha yoga under trygg och säker ledning.

  • Svensk klassisk massage för reducering av stress och muskelspänningar.

ÅSA AHLQVIST

Beteendevetare, ledarutvecklare, yogalärare och klassisk massör.

© LEDARSKAP I BALANS 2019