OM

LEDARSKAP I BALANS startades 2016 av Åsa Ahlqvist, beteendevetare och pedagog med drygt 20 års erfarenhet som chef och ledare. Erfarenheterna från det egna ledarskapet och fördjupningar inom ledarskap, kommunikation och hälsa har skapat en stark längtan att inspirera andra till utveckling och förändring mot ett mer livsbejakande och hållbart liv och ledarskap - vare sig det handlar om att leda sig själv, en grupp eller en organisation.

 

Åsa lutar sig emot såväl forsknings- som erfarenhetsbaserad kunskap. Några av de verktyg och metoder som kan komma till användning är:

Förändringens fyra rum - en modell för såväl personlig utveckling som organisationsutveckling. 

Enneagrammet - en modell för ökad självinsikt för individ- och grupputveckling. 

Coaching och MI-samtal - ett förhållningssätt för respektfulla och förändringsinriktade samtal.

Medveten närvaro -  ett förhållningssätt för att hantera tillvaron på ett mer ändamålsenligt  och konstruktivt sätt.

Svensk klassisk massage - en djupgående och välgörande massage för balans i kropp och sinne.

Yoga - världens äldsta system för hälsa ur ett helhetsperspektiv. 

Exempel på uppdrag:

  • Moderering, facilitering och ledning av förändringsprocesser.  

  • Kurser och workshops om mänsklig hållbarhet och existentiella perspektiv i liv och ledarskap. 

  • Enskild handledning/coaching.

  • Retreater.

  • Yoga för individer, grupper eller företag - lugn och tillåtande hatha yoga under trygg och säker ledning.

  • Svensk klassisk massage för reducering av stress och muskelspänningar.

IMG_5148 förminskad.jpg

ÅSA AHLQVIST

Beteendevetare, ledarutvecklare, yogalärare och klassisk massör.