top of page

Om

LEDARSKAP I BALANS startades 2016 av mig Åsa Ahlqvist - beteendevetare och coach med drygt 20 års erfarenhet som chef och ledare. Jag har genom åren förkovrat och fördjupat sig inom ledarskap, kommunikation och hälsa och har en stark drivkraft och längtan att inspirera andra till utveckling och förändring mot ett mer livsbejakande och hållbart liv.  Jag lutar sig emot såväl forsknings- som erfarenhetsbaserad kunskap.

Exempel på uppdrag:

- Moderering, facilitering och ledning av förändringsprocesser.  

- Utbildnings- och coachingprogram mänsklig hållbarhet och existentiella perspektiv i liv och ledarskap. 

- Worshops, föreläsningar och inspirationsdagar vid t ex kick-offer och konferenser.

- Enskild yrkeshandledning och coachade samtal.

- Retreater

- Yoga för individer, grupper eller företag - lugn och tillåtande hatha yoga under trygg och säker ledning.

IMG_5148 förminskad.jpg

ÅSA AHLQVIST

Beteendevetare och coach

bottom of page