top of page

Om

LEDARSKAP I BALANS startades 2016 av Åsa Ahlqvist, beteendevetare, hälsopedagog och coach med drygt 20 års erfarenhet som chef och ledare. Åsa har genom åren fördjupas sig inom ledarskap, kommunikation och hälsa och har en stark drivkraft och längtan att inspirera andra till utveckling och förändring mot ett mer livsbejakande och hållbart liv.  Åsa lutar sig emot såväl forsknings- som erfarenhetsbaserad kunskap.

Exempel på uppdrag:

- Moderering, facilitering och ledning av förändringsprocesser.  

- Kurser och workshops om mänsklig hållbarhet och existentiella perspektiv i liv och ledarskap. 

- Enskild handledning och coachade samtal.

- Retreater.

- Yoga för individer, grupper eller företag - lugn och tillåtande hatha yoga under trygg och säker ledning.

IMG_5148 förminskad.jpg

ÅSA AHLQVIST

Beteendevetare, ledarutvecklare, hälsopedagog och coach.

bottom of page