top of page
Placeholder Image

Hälsa och mänsklig hållbarhet

Ledarskap i balans erbjuder kurser, individuella samtal, workshops, retreater, yoga och svensk klassisk massage - det mesta som främjar ett helt och hållbart liv.

Placeholder Image

Medvetet ledarskap

Genom kurser, handledning och coachning får du ett mer moget och välgrundat ledarskap och redskap för ett mer hållbart liv. Du skapar en bättre arbetsmiljö för dig själv och dina medarbetare samt en bättre måluppfyllelse för organisationen.

Placeholder Image

Process- och workshopledning

Ledarskap i balans hjälper dig att skapa genuina och förtroendefulla samtal som leder gruppen och organisationen framåt mot önskade mål.

bottom of page