top of page

Ledarskap och mänsklig hållbarhet🌿

Ledarskap och mänsklig hållbarhet är ett utbildnings och coachingprogram för dig som längtar efter ett mer medvetet och hållbart ledarskap och liv.

Ledarskap och mänsklig hållbarhet🌿

Ett hälsosamt ledarskap/självledarskap innebär att skapa rutiner och vanor som stödjer dig och din hälsa, självinsikt och förståelse för olikheter, en förmåga att reglera din energinivå och hantera stress såväl som att skapa tid för reflektion, återhämtning och perspektiv. Det handlar också om reciliens - att bygga upp en motståndskraft och en existentiell grundkondition.

I programmet får du möjlighet att utvecklas utifrån dina unika förutsättningar och vi belyser både konkreta vardagsutmaningar som mer existentiella dimensioner av ledarskap och liv. Du får användbara redskap för att utveckla både dig själv och ditt sammanhang, i ett tryggt och välgrundat ledarskap/självledarskap. 

Programmet går över 4-5 månader, höst respektive vår. Vi utgår från en helhetssyn som involverar hela människan och alla sinnen. Gruppen består av en grupp bestående av 4-6 personer som träffas både digitalt och fysiskt för föreläsningar, workshops och reflektion (någon gång i form av en heldagsvandring). Du får även individuell coaching vid fyra tillfällen för att möta just dina specifika utmaningar.

Nästa start februari 2024.

"Att delta i Åsas coching och vandringar har betytt mycket för mig i mitt sökande efter inre harmoni och styrka. Jag har hittat ett nytt sätt att möta mig själv på. Åsa är inte bara professionell utan också en varm, omtänksam och inspirerande person och ledare."
Meyling C

bottom of page