top of page

Ledarskap och mänsklig hållbarhet🌿

Ledarskap och mänsklig hållbarhet är ett utbildnings och coachingprogram för dig som längtar efter att hitta dina unika vägar till ett hållbart och livsbejakande ledarskap och liv.

Ledarskap och mänsklig hållbarhet🌿

Ett hälsosamt ledarskap/självledarskap innebär att skapa rutiner och vanor som stödjer dig och din hälsa. Det innebär vidare att få en fördjupad självinsikt och transparens gällande egna styrkor och svagheter, att låta sig kompletteras av sina medarbetare. Du måste prioritera att ge tid för reflektion, återhämtning för att få perspektiv på tillvarons utmaningar.

I programmet får du möjlighet att utvecklas utifrån dina egna unika förutsättningar och vi belyser både konkreta vardagsutmaningar som mer existentiella dimensioner av ledarskap och liv. Du får användbara redskap för att utveckla både dig själv och ditt sammanhang, i ett tryggt och välgrundat ledarskap/självledarskap. 

Programmet går över totalt 6 månader. Vi utgår från en helhetssyn som involverar hela människan och alla sinnen. Varje utbildningsgrupp består av 4-6 personer. Vi startar med en heldags vandring i Stockholmsområdet. Därefter träffas vi digitalt för föreläsningar/workshops och gemensam reflektion vid 3 tillfällen. I programmet får du också individuell coaching vid 4-5 tillfällen för att du ska kunna bemöta dina specifika utmaningar. Mellan varje workshop och coachingtillfälle får du uppgifter att genomföra. Du får också tillgång till en Messengergrupp där vi utbyter erfarenheter, har möjlighet att ställa frågor och be om hjälp. Hela utbildningen avslutas med ytterligare en heldagsvandring där vi reflekterar och summerar tillsammans.

Nästa start den 11 mars 2024. Denna kurs avslutas med en heldags vandring början av september.

Detta ingår:
Uppstartssamtal, ca 30 min
2 heldagsvandringar a 5-6 timmar
3 digitala föreläsningar a 1,5 timme
5 tillfällen med individuell coaching a 1 timme
Dokumentation av föreläsningar/workshops och individuell coaching
Individanpassade uppgifter mellan varje coachingtillfälle.
Messsengergrupp för frågor, utbyte och hjälp under hela utbildnigsperioden.

Pris just nu: 12.000 kr + moms

Sagt om kursen:

"Programmet har fått mig att stanna upp och fokusera på vad jag behöver i livet och hur jag kan vara en hållbar ledare, både för mig själv och andra"
Emelie R, januari 2024

"Åșa är en mycket ödmjuk och inlyssnande kursledare med gedigen erfarenhet och kunskap.... Hon lyckas på kort tid skapa ett klimat i vilken samtliga kursdeltagare kände sig trygga, att dela med sig av både sina styrkor och svagheter"
Janet N, januari 2024

"Jag har verkligen uppskattat blandningen mellan enskilda coachsamtal, gruppsamtal och de mer meditativa/grundande inslagen i programmet".
Lena F, januari 2024

"Att delta i Åsas coching och vandringar har betytt mycket för mig i mitt sökande efter inre harmoni och styrka. Jag har hittat ett nytt sätt att möta mig själv på. Åsa är inte bara professionell utan också en varm, omtänksam och inspirerande person och ledare."
Meyling C, höst 2022

bottom of page