Medvetet ledarskap

 

LEDARSKAP I BALANS ger fördjupad insikt och redskap för ett mer närvarande, fokuserat och hållbart liv och ledarskap.

Genom självinsikt, ökad medvetenhet och närvaro stärks din förmåga att leda dig själv. När du finner din egen inre styrka och kraft ökar också förmågan att leda, motivera och inspirera andra. Arbetsglädjen växer, liksom viljan att skapa en välmående och uppgiftsfokuserad arbetsplats.

 

Genom utbildning, yrkeshandledning/coaching hjälper jag dig att hitta ett moget och välgrundat ledarskap som för dig och organisationen mot mer hållbara arbetssätt och ökad måluppfyllelse. 

 

   Stress och återhämtning

 

LEDARSKAP I BALANS ger kunskap, inspiration och redskap för att hantera skadlig stress.

Stress är en naturlig del av livet. Vår urbana livsstil och tempot i dagens arbetsliv gör dock att vi ofta lever med stress och press utan tid för den nödvändiga återhämtningen. Genom träning i medveten närvaro och ökad självinsikt kan vi få perspektiv, fatta klokare beslut och göra mer medvetna val och prioriteringar. 

 

I kurser, yrkeshandledning, inspirationsföreläsningar och workshops varvas teoretisk kunskap med praktiska övningar och metoder/redskap som hjälper dig att förebygga och hantera den skadliga stressen och leda dig själv till ett mer hållbart liv.  

Yoga, andning och närvaro

 

LEDARSKAP I BALANS erbjuder kurser, retreater och personlig träning i yoga, andning och medveten närvaro.

Yoga är en flertusenårig österländsk tradition och filosofi, med en helhetssyn på kropp, sinne och själ. Medvetna rörelser, andnings- övningar, kontemplation och meditation frigör energi i kroppen och reducerar spänningar och stress.

 

Yoga och medveten närvaro stärker viktiga mänskliga förmågor som fokus, uppmärksamhet och medkänsla. Livet blir rikare och vi visar större omsorg både om oss själva, våra medmänniskor och vår jord.

© LEDARSKAP I BALANS 2019

20191010_134853