© LEDARSKAP I BALANS 2019

   Medvetet ledarskap

 

LEDARSKAP I BALANS skapar förutsättningar för ett närvarande, fokuserat och hållbart ledarskap.

Genom självinsikt, ökad medvetenhet och närvaro stärks förmågan att leda dig själv. När du finner din egen inre styrka och kraft ökar också förmågan att leda, motivera och inspirera andra. Arbetsglädjen växer och viljan att skapa en välmående och uppgiftsfokuserad arbetsplats ökar. I utbildningar, retreater och yrkeshandledning hjälper jag dig/er att hitta ett moget och välgrundat ledarskap som för dig/er mot ett större dagligt välbefinnande samtidigt som motivationen och måluppfyllelsen ökar. Hör av dig för en första konsultation om hur just du och din organisation kan arbeta med detta.

   Stress och återhämtning

 

LEDARSKAP I BALANS ger kunskap, inspiration och redskap för ett mer hållbart liv och arbetsliv.

Stress är en naturlig del av livet och så länge vi tar oss tid till återhämtning och sömn kan kropp och knopp hantera den naturliga stress vi utsätts för. Vår urbana livsstil och tempot i dagens arbetsliv gör dock att vi ofta lever med hög stress och press utan tid för den nödvändiga återhämtningen. Genom träning i medveten närvaro och ökad självinsikt kan vi fatta mer visa beslut och göra bättre och mer medvetna val och prioriteringar. I kurser, yrkeshandledning, inspirationsföreläsningar och workshops varvas teoretisk kunskap med praktiska övningar och metoder/redskap som hjälper dig att förebygga och hantera den skadliga stressen och leda dig själv till ett mer hållbart liv.  

Yoga, andning och närvaro

 

LEDARSKAP I BALANS erbjuder kurser, retreater och enskild handledning i yoga, andning och medveten närvaro.

Yoga är en flertusenårig österländsk tradition och filosofi - faktiskt det äldsta systemet i världen som inbegriper och har en helhetssyn på kropp, sinne och själ. Medvetna rörelser, andningsövningar, kontemplation och meditation frigör energi i kroppen och reducerar spänningar och stress. Både inom yogan och det vi kallar mindfulness strävar vi efter att leva livet i medveten närvaro. Medveten närvaro är ett förhållningssätt till hela livet som stärker viktiga mänskliga förmågor som fokus, uppmärksamhet och medkänsla. Livet blir rikare och vi visar större omsorg både om oss själva, våra medmänniskor och vår jord.