Regnet skapar magi för den som stannar u
Regnet skapar magi för den som stannar u

20190721_123221
20190721_123221

1/5
rawpixel-423665-unsplash.jpg

   Medvetet ledarskap

D41C4C69-0F78-4C46-8B60-8ABDDF344689.jpe

Hälsa och mänsklig hållbarhet

9F9CD03C-A454-4840-B3D1-D9D089B63C22.jpe

Process- och workshopledning

 

Genom självinsikt, ökad medvetenhet och 

närvaro kan du stärka förmågan att leda dig själv. Denna inre styrka ökar också förmågan att leda , motivera och inspirera andra. Arbetsglädjen växer och skapar en attraktiv, uppgiftsfokuserad arbetsplats.

 

Genom utbildningar, yrkeshandledning/coaching hjälper jag dig att hitta ett moget och välgrundat ledarskap för ett mer hållbart liv och ledarskap och ökad måluppfyllelse för organisationen. 

"Året med Åsa som mentor har givit mig kunskap i ledarskap och att vara chef. Det jag dock är mest tacksam för är att Åsa ledsagat mig till att hitta vem jag är och vill vara. Detta gör att jag blir mer hållbar som människa.

Carina A,  chef och specialistsjuksköterska

Hälsa är ett brett begrepp. För mig handlar det om helhet. Att ha en kropp som fungerar såväl som en känsla av tillit till sig själv och tillvaron. Det handlar om mänsklig hållbarhet och resilien.

Här finns många olika arbetssätt och "verktyg" som kurser, individuella samtal, workshops, retreater, yoga och svensk klassisk massage.

 

Någon gång månaden arrangeras 

Närvarovandringar, heldagar i naturen med fokus på närvaro och gemenskap i både tystnad och delande.

Att vara med på Åsas vandringar och retreater har betytt mycket för mig i mitt sökande efter inre harmoni och styrka. Jag har hittat ett nytt sätt att möta mig själv på. Åsa är inte bara en professionell utan också en varm, omtänksam och engagerade och inspirerande person och ledare."

Meylin C, deltagare i vandringar och yogaretreat

"En rolig, och aktiv dag med hög igenkänning i olika livs- situationer. En påminnelse om att andas och att leva livet här och nu." 

Yessica A, deltagare i workshop Arbetet, livet och tiden

Yogan har hjälpt mig att komma tillbaka efter en besvärlig ryggskada, vilket betyder mycket i mitt dagliga liv"

Stefan S, deltagare i Hatha yoga

Att leda en process handlar om att skapa förutsättningar för genuina och förtroendefulla samtal som stegvis leder en organisation framåt mot önskade mål.  

I dialogen som sker i en process får vi en fördjupad förståelse för varandra och berikas av olika perspektiv. På så sätt ökar möjligheterna till konstruktiva samarbeten och ett bättre tillvaratagande av organisationens kompetens.  

Hör av dig för att samtala om hur jag kan hjälpa just dig och din organisation.

"Åsa är en erfaren pedagog med god människokännedom. Hon har lätt för att skapa engagemang och arbetsglädje.  En rolig arbetsdag med gott resultat helt enkelt."

Birgitta K, deltagare workshop om demokrati 

"