Medvetet ledarskap

Mänsklig hållbarhet

Yoga, massage, närvaro

 

Genom självinsikt, ökad medvetenhet och 

närvaro kan du stärka förmågan att leda dig själv. Denna inre styrka ökar också förmågan att leda , motivera och inspirera andra. Arbetsglädjen växer och skapar en attraktiv, uppgiftsfokuserad arbetsplats.

 

Genom utbildningar, yrkeshandledning/coaching hjälper jag dig att hitta ett moget och välgrundat ledarskap för ett mer hållbart liv och ledarskap och ökad måluppfyllelse för organisationen. 

"Året med Åsa som mentor har givit mig kunskap i ledarskap och att vara chef. Det jag dock är mest tacksam för är att Åsa ledsagat mig till att hitta vem jag är och vill vara. Detta gör att jag blir mer hållbar som människa.

Carina A,  chef och specialistsjuksköterska

Stress är en naturlig del av livet. Vår urbana livsstil och tempot i dagens samhälle gör dock att vi lever med stress och press utan tid för reflektion och nödvändig återhämtning.

 

Genom träning i medveten närvaro, reflektion och ökad självinsikt kan vi få perspektiv, fatta klokare beslut och göra mer medvetna val och prioriteringar i våra liv. 

 

Genom kurser, yrkeshandledning, workshops och retreater får du teoretisk kunskap och praktiska övningar som hjälper dig att 

förebygga och hantera skadlig stress och leva ett mer ändamålsenligt sätt att leva ditt.

Att vara med på Åsas vandringar och retreater har betytt mycket för mig i mitt sökande efter inre harmoni och styrka. Jag har hittat ett nytt sätt att möta mig själv. Jag är glad att jag hittade till Åsa på Ledarskap i balans och därmed ett holistiskt sätt att ta hand om min existentiella, psykiska och fysiska hälsa – en oas mitt i allt som är. Åsa är inte bara en professionell utan också en varm, omtänksam och engagerade och inspirerande person och ledare."

 

Meylin C, deltagare i vandringar och yogaretreat

"En rolig, och aktiv dag med hög igenkänning i olika livs- situationer. En påminnelse om att andas och att leva livet här och nu."

Yessica A, deltagare i workshop Arbetet, livet och tiden

Yoga är en flera tusen år gammal österländsk tradition och filosofi - en helhetssyn på kropp och sinne/kropp, själ och ande. Genom medvetna rörelser, andning, kontemplation och meditation frigörs energi i kroppen vilket frigör energi och reducerar spänningar och stress.

 

Yoga och medveten närvaro stärker viktiga mänskliga förmågor som fokus, uppmärksamhet och medkänsla. Livet blir rikare och vi kan visa större omsorg både om oss själva, våra medmänniskor och vår jord.

"Yogan har blivit en av veckans höjdpunkter för mig! Så glad varje gång och sedan svävar jag hem som på små moln..."

 Åsa B, deltagare i lunchyoga på ängen

"Yogan har hjälpt mig att komma tillbaka efter en besvärlig ryggskada, vilket betyder mycket i mitt dagliga liv"

Stefan S, deltagare i Hatha yoga

© LEDARSKAP I BALANS 2019